Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

organisatie

Nationaal Archief

In het Nationaal Archief, de grootste openbare archiefinstelling in Nederland, hoopt ANP Foundation haar partner te vinden ten aanzien van het beheer en behoud van haar gehele archief. Middels een intentieverklaring en lopende digitaliseringprojecten is de samenwerking reeds in gang gezet.
www.nationaalarchief.nl

Bijdragen