Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

8

Strijdbare vrouwen in Nederland

4 mrt 2009 11:49 – 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In Nederland werd deze dag voor het eerst in 1912 gevierd met als belangrijkste thema het vrouwenkiesrecht. Kijk hier voor de strijdpunten van Nederlandse vrouwen door de jaren heen.

 • afbeelding: ANP, ANP, ANP, ANP Foundation

  Evelyn de Keukeleine eerste cameravrouw van de NOS.

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7 1

  Emancipatie van de vrouw in het Buitenland. Vrouwenfestival.

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation

  'Geen man, geen cent voor het militarisme!' Een demonstratie tussen de twee wereldoorlogen, van de Socialistische Vrouwenbeweging…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation
 • afbeelding: Ge Van De Werff

  Vandaag is in Haarlem de Wilhelmina Drucker Prijs 1974 uitgereikt. Het kleinood werd door mevrouw J. Nuismer, een van de…

 • afbeelding: Myra Steens

  Twee vrouwen hangen vrijdag op de Dam kledingstukken aan een waslijn. De vrouwen maakten deel uit van een groep van ongeveer dertig…

 • afbeelding: Dick Coersen

  Rotterdamse Dolle Mina's demonstreerden vanmiddag tegen de encycliek Humanae Vitae bij de residentie van de Pauselijke Internuntius…

 • afbeelding: Ge Van De Werff 7 1

  H.M. de Koningin heeft dinsdag de installatie-vergadering bijgewoond van de Nederlandse Vrouwenraad. Op de foto zien we de Vorstin…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation

  Demonstratie vrouwen emancipatie.

 • afbeelding: Ge Van De Werff 6

  In Den Haag is vanmiddag een demonstratie gehouden voor een subsidie voor creches en uitbreiding van de opvangmogelijkheden voor…

 • afbeelding: Marcel Antonisse

  Vrouwen steken dinsdagavond samen hun fakkels aan voor de fakkeloptocht door het centrum van Amsterdam. Op de internationale…

 • afbeelding: Ed Oudenaarden

  Medewerker van de Haagse Dienst Welzijn, Mike Hersbach (M) wordt maandagochtend door vrouwelijke collega's met een roos verrast ter…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 6 1

  Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Gorredijk tijdens een demonstratie.

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation

  Joke Smit, die zaterdag in Amsterdam op 43-jarig leeftijd is overleden. Zij was actief als feministe en publiciste. Tien jaar…

 • afbeelding: Cor Mulder

  Staatssecretaris voor emancipatiezaken D'Ancona (r) in gesprek met de voorzitter van de NVSH, Annemarie Grewel.

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 8

  DEN HAAG - De eerste vrouwelijke stationschef in Nederland, Gonny Zwaan, op 3 december 1940 in actie op het station van Den Haag. De…

 • Akties voor Vrouwenstemrecht in Nederland.

 • afbeelding: Koen Suyk

  Staatssecretaris belast met emancipatie, D'ancona luistert aandachtig tijdens een vergadering van de vaste tweede kamercommissie…

 • afbeelding: Frans Van Der Linde

  De minister van WVC, Hedy D'Ancoma kijkt samen met buitenlandse vrouwen naar de voorlichtings- en discussiefilm Dromen over Dromen…

 • Portret: ANP Foundation

  Feministe Wilhemina Drucker./Wilhemina Drucker.

 • Portret: ANP Foundation 7

  Alletta Jacobs. Eerste vrouwelijke dokter en strijdster voor vrouwenstemrecht.

 • afbeelding: ANP Foundation

  Emancipatie vrouwen in Nederland.

 • afbeelding 7

  Wilhelmina Drucker's standbeeld waar leden van actiegroep de Dolle Mina's een corset verbrandden om zich symbolisch van een…

 
 • afbeelding: ANP, ANP, ANP, ANP Foundation

  Vrouwelijke Electricien.

 • afbeelding: Jacques Klok

  Vrouwen moeten meer kansen krijgen in de Politiekorpsen.

 • afbeelding: Marcel Antonisse

  Vrouwen aan het werk tijdens de studieconferentie 'Vrouwen hebben voorrang' in het Utrechtse Jaarbeurscongrescentrum. De grootste…

 • afbeelding: Flip Martens

  Een delegatie van de actie-groep 'Vrouw en Werk' liet vanmiddag bij het Gewestelijk Arbeidsbureau 'een ballonnetje op' om hun eisen…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 6 1

  Affiche vrouwenemancipatie: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

 • afbeelding: Jacques Klok

  Leden van de actie groep 'De Dolle Mina' worden naar buiten gewerkt op Kasteel Nijenrode. De jonge vreuzen, die afschaffing van…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7

  De actiegroep 'Dolle Mina,' die ijvert voor de afschaffing van de 'vrouwenslavernij' heeft zaterdagmiddag op het Beursplein te…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7

  Dolle Mina protest bij opening jaar van de vrouw (met Koningin Juliana).

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 1

  Vanmorgen hebben een aantal als 'Zaadcellen' verklede Dolle Mina's een boodschap afgeven bij de Nunciatuur in Den Haag, dit ter…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation

  Uitbreiding van condooms bij instituut Schoevers.

 • afbeelding: Arthur Bastiaanse

  Wat 'n ellende: een van de deelnemers aan de vrouwendemonstratie zaterdagmiddag in centrum van Amsterdam.

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 5

  Op het ministerie van algemene zaken maakte Premier Ruud Lubbers woensdag kennis met de nieuwe emancipatieraad. Foto: de premier…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7

  In Amersfoort is zaterdag de slotdag van de homobevrijdings en solidariteitswekk gehouden. On de foto de demonstranten op weg naar…

 • afbeelding: Hans Steinmeier 6

  Joke Smit ontving vanmiddag uit handen van 'Opzij'- redactrice Anneke Reuvenkamp de 'Annie Romein-prijs' ter bekroning van haar hele…

 • Portret: ANP, ANP Foundation

  Hedda van Gennip.

 • Demonstratie vrouwen emancipatie.

 • Affiche, betrekking hebbend op Vrouwenstemrecht in Nederland.

 • afbeelding: Paul Stolk 6 2

  D66

  Marie Louise Tiesinga-Autsema, plv. voorzitster Kamerbreed Vrouwenoverleg.

 • afbeelding: Jacques Klok

  Lid van de Eerste Kamer voor D' 66, heeft vanmorgen het straatnaambord geplaatst op de Joke Smitlaan in Voorschoten. Joke Smit was…

 • afbeelding: Arthur Bastiaanse 8

  AMSTERDAM - Simone Koudijs, eindredactrice van het feminitische maandblad Opzij. Het blad viert met een jubileumnummer haar 20 jarig…

 • Portret: Cor Out

  Oprichtster van het opvanghuis van de stichting Vrouwen 40-60 in Amsterdam, toont vrijdag de Harrit Freezerring die zij van het bied…

 • afbeelding: ANP Foundation 8

  AMSTERDAM - Vrouwen eisen plasrecht tijdens een actie van Dolle Mina. ANP PHOTO

 • afbeelding: Klok

  Dolle Mina. Leden van actiegroep 'Dolle Mina' (15 vrouwen en 5 mannen) bezetten uit protest kasteel Nijenrode, het…

 • afbeelding: Paul Vreeker

  Een van de tientallen deelnemers aan een picketline op de Dam in Amsterdam waar ter gelegenheid van de internationale vrouwendag…

 • afbeelding: Dick Coersen 7

  Een vrouw moet vrij kunnen zijn om zich bloot te geven, aldus de 26-jarige Haagse studente Yvonne van Santen en bracht deze mening…

 • afbeelding: Cor Mulder

  Op de tentoonstelling 'Twintig jaar na Joke Smit' over vrouwenemancipatie maken twee vrouwen vrijdga tijdens de opening in het…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7

  Demonstratie 'Pil in het ziekenfonds'

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 1

  AMSTERDAM - Vrouwen eisen plasrecht tijdens een actie van Dolle Mina. ANP PHOTO

 • afbeelding: Fred Boer

  Ongeveer duizend vrouwen hebben zaterdagmiddag in Amsterdam deelgenome aan een manifestatie ter gelegenheid van de Internationale…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7

  Zaanse 'Dolle Mina's' hebben zaterdagmiddag in het centrum van Zaandam met een zelfgemaakt toilet gedemonstreerd voor openbare…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 7

  Bezetting S.P. door Dolle Mina's.

 • afbeelding: Dick Coersen

  Honderden vrouwen hielden maandagavond in het centrum van Amsterdam een fakkeltocht. Zij trokken van de Westermarkt naar het gebouw…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation 8

  Een vrouwenactiecomite voor vervroegd staatspensoen in Nederland trok met 200 vrouwen in september 1966 door Amsterdam om te…

 • afbeelding: Toussaint Kluiters

  Aandachtig luisterden de bezoekers van de viering van de internationale vrouwendag in Den Haag naar minister van WVC D'Ancona, die…

 • afbeelding: Dick Coersen

  Demonstranten tegen de abortus op het Binnenhof tijdens een betoging van Dolle Mina (achtergrond), die de vrouw zelf wil laten…

 • afbeelding: ANP, ANP Foundation

  Vanavond is op Schiphol de leidster van de Ierse vrouwenbeweging, Betty Williams, aangekomen. Zij werd verwelkomd door Trix Bethlem…

 • afbeelding: Ruud Hoff 6

  In het theater 'De Balie' overhandigde schrijfster Ankie Peijpers vrijdagmiddag het eerste exemplaar van Surplus Vrouwenboekenkrant…

 • afbeelding: Cor Mulder 8

  Van bloedwenende Mariabeeldjes moet Catherina (Tine) Halkes, de 75-jarige ¬¶aartsmoeder¬¨ van de feministische theologie, niet veel…

 • Pamflet, betrekking hebbend op akties voor Vrouwenstemrecht in Nederland.

 • Demonstratie Vrouwen.

 • afbeelding: Jacques Klok

  Vanavond organiseerde de Dolle Mina's een informatie en discussieavond in Amsterdam over abortus. Hier vertelt Herma Vergouwen haar…

 • Portret: Arthur Bastiaanse

  Marian Sax, coordinator van Mama Cash en een van de oprichters van deze vrouwenbeweging.

 • afbeelding: ANP Foundation

  Dame tijdens de zogenaamde begrafenis van 'blijf van mijn lijf' huizen.

 • afbeelding: Ben Hansen

  Overzicht van een van de redacties in het gebouw van de Geillustreerde Pers te Amsterdam nada leden van de actiegroep Dolle Mina het…

 • afbeelding

  Dolle Mina actievoerders lopen door het centrum van Amsterdam om te demonstreren voor het opnemen van de pil in het…